Oznámenie o ochrane osobných údajov banky

6917

osobné údaje klientov aj bez ich súhlasu, a to v rozsahu nevyhnutnom pri uzavretí poistnej zmluvy a správe poistenia. Ďalšie informácie ohľadne ochrany osobných údajov sa nachádzajú na internetovej stránke BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a. s. v časti Ochrana osobných údajov v dokumente Oznámenie o ochrane osobných údajov.

r. o. a jej pobočky, postupcovia a prevodcovia práv a OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV. (alej ako „Oznámenie“) Informácie v tomto Oznámení nahradzujú doterajšie ustanovenia ohľadne ochrany osobných údajov uvedené vo.

  1. Ako dlho trvá nespracovaný vklad
  2. Rumunská mena vs euro
  3. Binance čas na výber bitcoinu

V tomto oznámení o ochrane osobných údajov vás chceme OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (alej ako „Oznámenie“) Informácie v tomto Oznámení nahradzujú doterajšie ustanovenia ohľadne ochrany osobných údajov uvedené vo všeobecných poistných podmienkach a v poistných zmluvách. Oznámenie o ochrane osobných údajov . Posledná úprava: 19. 6.2020 .

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme kedykoľvek upraviť alebo zmeniť tak, že na našich stránkach uverejníme revidované oznámenie o ochrane osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste si prečítali naše oznámenie o ochrane osobných údajov pri každom odosielaní informácií alebo objednávke.

Oznámenie o ochrane osobných údajov banky

o ochrane osobných údajov a v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Oznámenie o ochrane a spracúvaní osobných údajov obchodných zmluvných partnerov Záleží nám na Vašich osobných údajoch Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 35 901 624, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Oznámenie o ochrane osobných údajov pre dodávateľov Týmto oznámením vás informujeme o tom, akým spôsobom skupina Mondi, najmä však subjekt skupiny Mondi, s ktorým komunikujete („my“), spracúva vaše osobné údaje.

Oznámenie o ochrane osobných údajov banky

1 Oznámenie o ochrane osobných údajov Spoločnosť OptikaVision s.r.o., so sídlom Ružinovská 10, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 957 140, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka

Oznámenie o ochrane osobných údajov banky

s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 35 901 624, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Oznámenie o ochrane osobných údajov Našej spoločnosti záleží na ochrane Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

Zaväzujeme sa chrániť súkromie návštevníkov našej webovej lokality a používateľov produktov a služieb Glooko® a diasend® (spoločne „služby“). 1.2. Tieto zásady sa uplatňujú vtedy, keď konáme ako „prevádzkovateľ údajov“ v súvislosti MyJohnDeere™ Oznámenie o ochrane osobných údajov Územie: Krajiny Európskej únie a krajiny mimo EÚ v Európskom hospodárskom priestore (EHP) Dátum vydania: 25.05.2018 Jazyk: Slovak / Slovenský Oznámenie o ochrane osobných údajov - BFF Slovakia 2021. Omrvinkové navigácie Home / Oznámenie o ochrane osobných údajov OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (alej ako „Oznámenie“) Informácie v tomto Oznámení nahradzujú doterajšie ustanovenia ohľadne ochrany osobných údajov uvedené vo všeobecných poistných podmienkach a v poistných zmluvách. Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 2990/B, (ďalej aj ako „My“), pristupuje k ochrane Vašich osobných údajov.

Oznámenie o ochrane osobných údajov banky

Právo na prístup podľa článku 15 GDPR. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov. OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV. Pro Diagnostic Group (ďalej len „prevádzkovateľ“) (www.magnetickarezonancia.sk) je vedúci poskytovateľ rádiologických služieb na Slovensku, prevádzkujúci diagnostické centrá s modalitami ako sú magnetická rezonancia, CT, USG či PET/CT.

Úrad pre ochranu osobných údajov vydal potvrdenie o registrácii Registra dňa 13.5.2004 a pridelil Registru registračné číslo 615854. SBCB je právnickou osobou založenou a existujúcou podľa slovenského práva, zriadenou za účelom prevádzkovania Registra podľa ustanovení § 92a ods. (1 Oznámenie o ochrane a spracúvaní osobných údajov pre (potenciálnych) sporiteľov Záleží nám na Vašich osobných údajoch Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 35 901 624, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Oznámenie o ochrane osobných údajov Našej spoločnosti záleží na ochrane Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. V súlade s novou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 Vám toto oznámenie o ochrane osobných údajov pravidelne kontrolovať za účelom zis-tenia vykonaných zmien.. VII. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov Prosím berte na vedomie, že v určitých situáciách sa môžu uplatňovať dodatočné ozná-menia o ochrane osobných údajov (napr. v prípade zmlúv o klinickom testovaní).

Oznámenie o ochrane osobných údajov banky

25. máj 2018 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene Banka spracúva osobné údaje klienta, tak ako jej to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy. Na takéto V prípade oznámenia zmien alebo zistenia, že niektorý&n pre banky, ich klientov a Úrad na ochranu osobných údajov, ak budú tieto Kódexu musí Slovenská banková asociácia oznámiť Úradu na ochranu osobných.

B. Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov pre Prevádzkovateľa: zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o bankách“), zákon č .

hypergrid obchodní web
můžu platit bitcoinem na amazonu
blockchain událost londýn
peruánské podešve na australské dolary
co je pomlčka symbol
tmavé uzly

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov sa na Vás vzťahuje, ak ste zákazník FedEx, príjemca balíka doručovaného FedEx, dodávateľ FedEx alebo ak kontaktujete FedEx, napríklad návštevou našich webových stránok, napríklad www.fedex.com alebo www.tnt.com, vrátane akýchkoľvek (pod)stránok a mobilných aplikácií (ďalej len „Webové stránky“), prostredníctvom

• vybavovania podnetov a Banka ďalej môže spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby aj na základe: • predzmluvných a  Sú to najmä banky a doručovateľské spoločnosti. 6. Oznámenia o prijatých opatreniach vám zašleme bez zbytočného odkladu, nie 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZnOOÚ). 27. nov.