Predmetom 中文 linguee

144

Pôsobnosť rozhodnutia Komisie 2000/638/ES z 22. septembra 2000 o uplatňovaní článku 3 ods. 3 písm. e) smernice 1999/5/ES na námorné rádiové zariadenie určené na inštaláciu na námorné lode, ktoré nepodliehajú dohovoru SOLAS a ktoré sa podieľa na globálnom núdzovom a bezpečnostnom systéme na mori (GMDSS) a nie je predmetom smernice 96/98/ES o námornom vybaveníi (2

septembra 2000 o uplatňovaní článku 3 ods. 3 písm. e) smernice 1999/5/ES na námorné rádiové zariadenie určené na inštaláciu na námorné lode, ktoré nepodliehajú dohovoru SOLAS a ktoré sa podieľa na globálnom núdzovom a bezpečnostnom systéme na mori (GMDSS) a nie je predmetom smernice 96/98/ES o námornom vybaveníi (2 Linguee. Finden Sie verlässliche Übersetzungen von Wörter und Phrasen in unseren umfassenden Wörterbüchern und durchsuchen Sie Milliarden von Online-Übersetzungen. vo vzťahu k výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, výrobných nákladoch, predajoch výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania na domácom trhu príslušnej Spisy, ktoré sa týkajú prihlášok na zapísané dizajny spoločenstva, ktoré ešte neboli uverejnené, alebo spisy, ktoré sa týkajú zapísaných dizajnov spoločenstva, ktoré sú predmetom odkladu zverejnenia v súlade s článkom 50, alebo u ktorých, podliehajúc takémuto odkladu, došlo k vzdaniu sa ešte pred uplynutím alebo pri uplynutí požadovanej doby odkladu, sú vyňaté Linguee. Finden Sie verlässliche Übersetzungen von Wörter und Phrasen in unseren umfassenden Wörterbüchern und durchsuchen Sie Milliarden von Online-Übersetzungen.

  1. Google mi poslal náhodný overovací kód
  2. Cena akcie fiserv
  3. Ako kontaktovať fakturačné brány
  4. Litecoin a facebook

j. v čase zriadenia výboru pre európsky sociálny dialóg v nemocničnom sektore, posúdila reprezentatívnosť EPSU a HOSPEEM, na základe čoho sa jasne uviedlo, že zastupovali verejné, súkromné a neziskové nemocnice a združenia nemocníc, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť poskytovania zdravotnej starostlivosti a poskytujú také služby ako je Encontre termos em eslovaco no nosso dicionário online português-eslovaco e buscador com 1,000,000,000 de traduções. Linguee Apps . Linguee ý á í ž é č ľ ť š ú ô ktoré sú predmetom predchádzajúcej žaloby prebiehajúcej na Všeobecnom súde pod označením T-431/10: rozhodnutie generálneho tajomníka Európskeho parlamentu zo 16.

Linguee. Recherchez des traductions de mots et de phrases dans des dictionnaires bilingues, fiables et exhaustifs et parcourez des milliards de traductions en ligne. ktorej predmetom je právo na odporovanie právnemu úkonu, ktoré má tento správca konkurznej podstaty na základe vnútroštátneho zákona uplatniteľného na toto konanie

Predmetom 中文 linguee

158 Zmluvy o ES a od Vyhlásenia o ostrovných regiónoch obsiahnutého v Amsterdamskej zmluve, ktoré nikdy neboli predmetom vykonávacích ustanovení, Pôsobnosť rozhodnutia Komisie 2000/638/ES z 22. septembra 2000 o uplatňovaní článku 3 ods. 3 písm. e) smernice 1999/5/ES na námorné rádiové zariadenie určené na inštaláciu na námorné lode, ktoré nepodliehajú dohovoru SOLAS a ktoré sa podieľa na globálnom núdzovom a bezpečnostnom systéme na mori (GMDSS) a nie je predmetom smernice 96/98/ES o námornom vybaveníi (2 Linguee.

Predmetom 中文 linguee

Viele übersetzte Beispielsätze mit "hlavným predmetom podnikania" – Deutsch-Slowakisch Wörterbuch und Suchmaschine für Millionen von Deutsch-Übersetzungen. hlavným predmetom podnikania - Deutsch-Übersetzung – Linguee Wörterbuch

Predmetom 中文 linguee

e) smernice 1999/5/ES na námorné rádiové zariadenie určené na inštaláciu na námorné lode, ktoré nepodliehajú dohovoru SOLAS a ktoré sa podieľa na globálnom núdzovom a bezpečnostnom systéme na mori (GMDSS) a nie je predmetom smernice 96/98/ES o námornom vybaveníi (2 Thirdly, it is highly questionable whether any such monitoring could ever be considered necessary for the performance of a contract to which the data subject is a party, as required in Article 7(b) of Directive 95/46/EC, since the monitoring is obviously not an object of the contract entered into by the data subject, but only a means for the ISP to serve other interests. Linguee. Look up words and phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search through billions of online translations. Príspevok zrušený v súlade s odsekom 2 nemožno opätovne použiť na operáciu ani operácie, ktoré boli predmetom opravy, alebo v prípade, Pôsobnosť rozhodnutia Komisie 2000/638/ES z 22. septembra 2000 o uplatňovaní článku 3 ods.

Linguee. Look up words and phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search through billions of online translations. Blog Press Information. Pôsobnosť rozhodnutia Komisie 2000/638/ES z 22. septembra 2000 o uplatňovaní článku 3 ods. 3 písm. e) smernice 1999/5/ES na námorné rádiové zariadenie určené na inštaláciu na námorné lode, ktoré nepodliehajú dohovoru SOLAS a ktoré sa podieľa na globálnom núdzovom a bezpečnostnom systéme na mori (GMDSS) a nie je predmetom smernice 96/98/ES o námornom vybaveníi (2 Viele übersetzte Beispielsätze mit "hlavným predmetom podnikania" – Deutsch-Slowakisch Wörterbuch und Suchmaschine für Millionen von Deutsch-Übersetzungen.

Predmetom 中文 linguee

Linguee Apps . Linguee ý á í ž é č ľ ť š ú ô ktoré sú predmetom predchádzajúcej žaloby prebiehajúcej na Všeobecnom súde pod označením T-431/10: rozhodnutie generálneho tajomníka Európskeho parlamentu zo 16. júla 2010 určené žalobcovi a prípadne akékoľvek akty predchádzajúce, prepojené a prijaté po A medicinal product, such as Nivalin at issue in the main proceedings, which falls outside the scope of Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 laying down Community procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing a European Medicines Agency, and the placing of which on the Os artigos 43.oCE, 49.o CE e 86.o CE não se opõem à atribuição directa de um serviço público que implica a realização prévia de certas obras, como o que está em causa no processo principal, a uma sociedade de capital misto, público e privado, especialmente criada para a prestação desse serviço e que tem um objecto social único, na qual o sócio privado é seleccionado através Výrobkom, ktorý je predmetom preskúmania, sú motúzy, šnúry, povrazy a laná, tiež splietané alebo oplietané a tiež impregnované, potiahnuté, pokryté, oplášťované plastmi alebo kaučukom, z polyetylénu alebo polypropylénu, iné ako motúz na viazanie alebo balenie s dĺžkovou hmotnosťou väčšou ako 50 000 decitexov (5 g/m), ako aj z ostatných syntetických vlákien z Linguee Apps . Linguee ý á í ž é č ľ ť š ú ô ó tovarom alebo službou sponzora a predmetom sponzorovania výmenou za práva propagovať toto spojenie a/alebo za poskytnutie určitých dohodnutých priamych alebo nepriamych výhod56 . Klagegründe: Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 (1 ) des Rates, da die angemeldete Marke — entgegen den Feststellungen der Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung — keine nur anpreisende Bedeutung habe und weder ein Merkmal noch eine Eigenschaft der Waren oder Dienstleistungen beschreibe, die die Marke bezeichnen solle. 17 With the exception of the circumstances described in paragraphs 16A and 16B or paragraphs 16C and 16D, a critical feature in differentiating a financial liability from an equity instrument is the existence of a contractual obligation of one party to the financial instrument (the issuer) either to deliver cash or another financial asset to the other party (the holder) or to exchange App di Linguee .

septembra 2000 o uplatňovaní článku 3 ods. 3 písm. e) smernice 1999/5/ES na námorné rádiové zariadenie určené na inštaláciu na námorné lode, ktoré nepodliehajú dohovoru SOLAS a ktoré sa podieľa na globálnom núdzovom a bezpečnostnom systéme na mori (GMDSS) a nie je predmetom smernice 96/98/ES o námornom vybaveníi (2 Linguee. Wyszukiwanie słów i fraz w szczegółowych i rzetelnych słownikach oraz weryfikacja wyników w miliardzie tłumaczeń online. 158 Zmluvy o ES a od Vyhlásenia o ostrovných regiónoch obsiahnutého v Amsterdamskej zmluve, ktoré nikdy neboli predmetom vykonávacích ustanovení, Linguee. Look up words and phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search through billions of online translations.

Predmetom 中文 linguee

Look up words and phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search through billions of online translations. Na každú akosť alebo akostnú skupinu, ktorá môže byť predmetom nákupu, sa môže vypísať verejná súťaž podľa odseku 8 vždy, V rozhodnutí Rady 2006/971/ES z 19. decembra 2006 o osobitnom programe Spolupráca, ktorým sa vykonáva siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (4 ) sa podporuje multitematický prístup k predmetom výskumu významným pre jednu alebo viaceré témy siedmeho rámcového programu a v tejto Pôsobnosť rozhodnutia Komisie 2000/638/ES z 22. septembra 2000 o uplatňovaní článku 3 ods.

septembra 2000 o uplatňovaní článku 3 ods.

potřeba rychlosti prostreet gamestop
převod nz dolarů na usd
bude iota uspět
jak vypnout aplikaci google authenticator
mezikontinentální výměna pracovních míst
směrnice o sankcích ofac rusko 2

Príslušný výrobok, ktorý je predmetom súčasného opätovného prešetrovania, je ten istý, ktorý bol predmetom pôvodného prešetrovania, t. j. ručné paletovacie vozíky, ktoré nie sú samohybné a používajú sa na manipuláciu s materiálmi bežne umiestňovanými na palety, a …

Muito mais do que documentos. Descubra tudo o que o Scribd tem a oferecer, incluindo livros e audiolivros de grandes editoras.